جستجو
مشاهده محصولات رزومه

رزومه

شرکت تدبیر صنعت کوثر از سال 1386 تا کنون خدمات مورد نیاز حفاری را به شرکت وابسته نفت و گاز به شرح ذیل ارائه که تعدادی از آنها در دست اجرا می باشد:

 1. شرکت نفت فلات قاره ایران؛ ارائه سرویس های موردنیاز مهندسی تکمیل چاه ها در مناطق عملیاتی و دکل های خشکی و دریا در آن مناطق از طریق ارائه و تأمین قطعات و سرویس های موردنیاز و نیروی انسانی متخصص از سال 1387 تاکنون.
 2. شرکت حفاری و اکتشافات انرژی گستر پارس ( پدکس )؛ ارائه خدمات موردنیاز در دفاتر مرکزی و  دکلهای حفاری خشکی آن شرکت  در مناطق عملیاتی از سال 1388.
 3. شرکت حفاری شمال؛ ارائه خدمات و تأمین نیروی انسانی موردنیاز از سال 1389 در دفاتر ستادی آن شرکت تا کنون.
 4. شرکت حفاری شمال؛ تأمین خدمات موردنیاز آن شرکت بر روی 7 دستگاه دکل های خشکی و تأمین کلیه نیروی انسانی موردنیاز آن از سال 1393 تاکنون.
 5. شرکت نفت فلات قاره ایران؛ راهبر و نگهداری دکل حفاری سکوی رشادت R4 به مدت 1 سال.
 6. شرکت حفاری مپنا؛ تأمین خدمات و نیروی انسانی موردنیاز دکل های حفاری نور 1 و 2 در میدان نفتی از سال 1393.
 7. شرکت نفت فلات قاره ایران؛ تأمین 15 ست کامل Penetrator ، Install Com tool box  در سال 1393.
 8. شرکت مهندسی سروک آذر؛ خرید و نصب 19 ست  Completion String در سال 1393.
 9. شرکت مهندسی و توسعه نفت؛ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از سال 1395.
 10. شرکت ام آی سرویس؛ تأمین نیروی انسانی مورد نیاز از سال 1393.
 11. شرکت پترو گوهر فرا ساحل کیش؛ قرارداد خدمات نصب و تجهیزات سرچاهی 72 حلقه چاه از سال 1395.